УСЛУГИ

ШПРИЦОВАНЕ

Шприцоване на детайли.
Шприцването е един от основните методи за производство на пластмасови детайли. Повече от една трета от всички пластмасови изделия са произведени чрез шприцване. А шприцформата (матрицата) е един от основните компоненти в този процес.

ПРОЕКТИРАНЕ

В „МИКПЛАСТ“ ЕООД ние проектираме, консултираме и правим изработка на пресформи /матрици/.
По чертеж, заявка или мостра на клиента.

МАТРИЦИ

Ако има вече съществуваща матрица, ние ще я приемем ще направим проби и произведем мостри с максимално високо качество и оптимален режим на работа, за да постигнем най-ниска цена.
Извършваме пакетиране,
сглобяване /ако детайлите изискват това/, транспортиране и други.

ЦИКЪЛ НА ШПРИЦОВАНЕ

Един от най-важните фактори при производството на пластмасови детайли е техният цикъл на шприцване. Именно той определя качеството на детайла и неговата себестойност. Накратко цикъла на шприцване е поредица от действия извършени от шприцавтомата за единица време. В края на всеки цикъл имаме произведени пластмасови детайли. Техният брой се определя от гнездата на шприцформата с която се работи. Времето за един цикъл се определя от големината на пластмасовото изделие, техническите характеристики на материала и сложността на формата.